Актуально
Радимо переглянути
Як досягти балансу дотримання прав людини з урахуванням умов реального військового стану
читати далі >>>
Діяльність
Поточний проект: підтримка жертв націонал-соціалізму
читати далі >>>
Як нас знайти
Ви можете зв’язатися з нами за телефоном, написати листа або приїхати до Центру.
Тортури і вбивства мирного населення
читати далі >>>
Допомога людям, що пережили тортури і жорстоке поводження
читати далі >>>
Біженцям і шукачам притулку
читати далі >>>
Як правильно документувати випадки тортур (підручник)
читати далі >>>
Допомога людям літнього віку в умовах воєнного часу
читати далі >>>
Важлива інформація
на час війни

читати далі >>>
Як побороти тривожність під час війни. Поради психологів
читати далі >>>
Відео:
Де я був ці 8 років.

see further >>>
МРЦ |  Вул. Героїв Дніпра, 20, Київ, 04209 | main@kmrc.org
Copiright © 2014-22 IRC | All right reserved

Інформація для осіб, які звертаються за захистом в Україні
Україна надає притулок іноземним громадянам і особам без громадянства, які шукають притулку на
її території, шляхом надання статусу біженця або надання додаткового захисту.
На підставі статті 26 Конституції Україна іноземцям та особам без громадянства може бути надано
притулок у порядку, встановленому Законом України «Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI (далі - Закон).
Відповідно до положень Закону іноземний громадянин, може звернутися із заявою про визнання
біженцем до відповідного органу міграційної служби.

Визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту
Основною формою надання захисту іноземним громадянам в Україні є визнання біженцем або
особою, яка потребує додаткового захисту. Біженець чи особа, яка потребує додаткового захисту,
не можуть бути висланы або примусово повернуты до країни, де їх життю або свободі загрожує
небезпека за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства),
належності до певної соціальної групи або політичних переконань, а також з інших причин, що
визнаються міжнародними договорами чи міжнародними організаціями, учасниками яких є
Україна, як такі, що не можуть бути повернуті до країн походження.
Особа, яка з наміром бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового
захисту, перетнула державний кордон України в порядку, встановленому законодавством України,
повинна протягом п'яти робочих днів звернутися до відповідного територіального органу
міграційної служби із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту.
Особа, яка з наміром бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового
захисту, під час в'їзду в Україну незаконно перетнула державний кордон України, повинна без
зволікань звернутися до відповідного територіального органу міграційної служби із заявою про
визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту, проводиться на підставі заяви про визнання біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту. Така заява особисто подається іноземцем чи особою без
громадянства або її законним представником до відповідного територіального органу міграційної
служби за місцем тимчасового перебування заявника.

Відповідний територіальний орган міграційної служби:
реєструє заяву та подані документи про визнання біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту;
ознайомлює заявника або його законного представника під їх власний підпис з порядком
прийняття рішення за їх заявами, правами та обов'язками особи, стосовно якої прийнято
рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або
особою, яка потребує додаткового захисту;
проводить дактилоскопію особи, яка подала заяву про визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту;
у разі потреби направляє особу на обстеження для встановлення віку у порядку,
встановленому законодавством України;
заповнює реєстраційний листок на особу, яка звернулася із заявою про визнання біженцем
або особою, яка потребує додаткового захисту, та членів її сім'ї, які не досягли
вісімнадцятирічного віку;
заповнює інші необхідні документи;
оформлює особову справу;
роз'яснює порядок звернення про надання безоплатної правової допомоги;
заносить отримані відомості до централізованої інформаційної системи.
Орган міграційної служби, який прийняв до розгляду заяву іноземця чи особи без громадянства
про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, видає заявникові довідку
про звернення за захистом в Україні та реєструє заявника. Протягом п'ятнадцяти робочих днів з
дня реєстрації заяви орган міграційної служби проводить співбесіду із заявником, розглядає
відомості, наведені в заяві, та інші документи, вимагає додаткові відомості та приймає рішення про
оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення
зазначеного питання.
За бажанням заявника участь у попередньому розгляді заяви про визнання біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту, бере адвокат. Призначення адвоката для надання правової
допомоги заявникові здійснюється в установленому порядку.
Під час співбесіди заявнику, який не володіє українською або російською мовами, орган міграційної
служби забезпечує перекладача з мови, якою заявник може спілкуватися. Заявник має право
залучити перекладача за свій рахунок або за рахунок інших юридичних чи фізичних осіб.
Перекладач повинен дотримуватися конфіденційності з обов'язковим оформленням органом
міграційної служби розписки про нерозголошення відомостей, що містяться в особовій справі
заявника.
Рішення про оформлення або відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо
визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, приймається на підставі
письмового висновку працівника, який веде справу, і оформлюється наказом керівника органу
міграційної служби.
У разі прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, орган міграційної служби продовжує
строк дії довідки про звернення за захистом в Україні.
Рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питань щодо визнання біженцем
або особою, яка потребує додаткового захисту, приймаються за заявами, які є очевидно
необґрунтованими, а також якщо заяви носять характер зловживання: якщо заявник з метою
визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, видає себе за іншу особу, а
так само за заявами, поданими особами, яким було відмовлено у визнанні біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту, у зв'язку з відсутністю підстав, передбачених для визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
У разі прийняття рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо
визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, орган міграційної служби
протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилає заявнику або його законному
представнику письмове повідомлення з викладенням причини відмови і роз'ясненням порядку
оскарження такого рішення.
У разі використання особою права на оскарження орган міграційної служби до прийняття рішення
за скаргою залишає на зберігання документи, що посвідчують особу заявника, та інші документи, а
також інформує про це протягом трьох робочих днів орган внутрішніх справ за місцем проживання
особи.
У разі невикористання особою права на оскарження протягом п'яти робочих днів з дня її
письмового повідомлення про прийняття рішення про відмову в оформленні документів для
вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, орган
міграційної служби вилучає у такої особи довідку про звернення за захистом в Україні, інформуючи
про це орган внутрішніх справ за місцем проживання особи протягом трьох робочих днів, та
повертає особі документи, що посвідчують особу заявника, та інші документи, що перебувають на
зберіганні в органі міграційної служби.
Розгляд заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюється
органами міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
протягом двох місяців з дня прийняття рішення про оформлення документів для вирішення
питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Строк розгляду
може бути продовжено керівником органу міграційної служби за вмотивованим поданням
працівника, який розглядає заяву, але не більш як до трьох місяців.
Працівником органу міграційної служби проводяться співбесіди із заявником або його законним
представником, які мають на меті виявити додаткову інформацію, необхідну для оцінки
справжності фактів, повідомлених заявником або його законним представником.
Після вивчення документів, перевірки фактів, повідомлених особою, яка подала заяву про
визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, орган міграційної служби готує
письмовий висновок щодо визнання або відмови у визнанні біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту.
Особова справа заявника разом з письмовим висновком органу міграційної служби, який
розглядав заяву, надсилається до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань міграції для прийняття остаточного рішення за заявою.
За результатами всебічного вивчення і оцінки всіх документів та матеріалів, що можуть бути
доказом наявності умов для визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань міграції приймає
рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, чи про відмову у
визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Іноземець або особа без громадянства визнаються біженцем в Україні або особою, яка потребує
додаткового захисту, та вважаються такими, які постійно проживають в Україні з моменту
прийняття рішення про визнання їх біженцями або які безстроково на законних підставах
перебувають на території України.
Рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції
надсилається протягом трьох робочих днів з дня його прийняття разом з особовою справою
заявника органу міграційної служби, який розглядав заяву.
Орган міграційної служби протягом семи робочих днів з дня отримання рішення про визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, видає кожній особі, яка досягла
шістнадцятирічного віку, посвідчення біженця чи посвідчення особи, яка потребує додаткового
захисту. Посвідчення біженця чи посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, є
підставою для реєстрації в органі міграційної служби за місцем проживання біженця або особи, яка
потребує додаткового захисту.
Посвідчення біженця чи посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, видається
строком на п'ять років.
Особа, яку визнано біженцем, та особа, яка потребує додаткового захисту, які досягли
шістнадцятирічного віку, мають право отримати проїзний документ для виїзду за кордон у порядку,
встановленому законодавством України.
Статус біженця та додатковий захист втрачаються у разі, якщо особа:
добровільно знову скористалася захистом країни громадянської належності (підданства);
набула громадянства України або добровільно набула громадянства, яке мала раніше, або
набула громадянства іншої держави і користується її захистом;
добровільно повернулася до країни, яку вона залишила чи за межами якої перебувала
внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань;
будучи особою без громадянства, може повернутися в країну свого попереднього
постійного проживання, оскільки обставин, за яких її було визнано біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту, більше не існує;
отримала притулок чи дозвіл на постійне проживання в іншій країні;
не може відмовлятися від користування захистом країни своєї громадянської належності,
оскільки обставин, на підставі яких особу було визнано біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, більше не існує.
Особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, користуються
тими самими правами і свободами, а також мають такі самі обов'язки, як і громадяни України, крім
випадків, установлених Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Ніколи не сумнівайтеся у тому, що жменька небайдужих людей  може змінити світ. Насправді, досі тільки вони це і робили.
Марѓарет Мід
UA